www.karmot.pl

menu

Rzeczoznawstwo

Opinie techniczne, w tym:

 • Pojazdów samochodowych pokolizyjnych, ponaprawczych (wady ukryte)
 • Numeru VIN –korozja pola numerowego lub deformacje pokolizyjne ( dla Urzędów Rejestrujących w Starostwach)
 • Wadliwie przeprowadzonych napraw (usterki wynikłe z błędów naprawczych lub wadliwych, niskiej jakości montowanych części zamiennych)

Wyceny wartości rynkowych pojazdów samochodowych, ciągników , przyczep i pozostałych środków transportu – różnych , środki trwałe , również dla potrzeb przedłożenia w Urzędzie Pracy (tworzenie stanowisko pracy, dopłaty Unijne).

Wyceny wartości rynkowych maszyn i urządzeń – różnych, środki trwałe, również dla potrzeb przedłożenia w Urzędzie Pracy (tworzenie stanowisk pracy, dopłaty Unijne) .

Rekonstrukcja wypadków i kolizji drogowych

Opinie do rejestracji pojazdów zabytkowych i unikatowych, w tym:

 • opinie dla Urzędów Celnych
 • opinie dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (białe karty)
 • wnioski do badań pojazdów zabytkowych w OSKP
 • opinie dla Urzędów Rejestrujących Starostw (pojazdy unikatowe)

Pomoc i doradztwo w sprawach spornych przy rozliczaniu szkód komunikacyjnych, w tym:

 • oceny techniczne – ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdów oraz ustalanie związków przyczynowo-skutkowych
 • wyliczanie wartości naprawy pojazdu uszkodzonego w kolizji drogowej lub innej (AUDATEX, EUROTAX)
 • wyliczanie wartości rynkowej pojazdów w stanie uszkodzonym tzw. pozostałości
 • wyliczanie rynkowego ubytku wartości pojazdów uszkodzonych OC / AC (odpowiedzialność Towarzystw Ubezpieczeniowych-zwrot ubytku wartości)
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w sprawach spornych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Wyliczanie wartości rynkowej pojazdów zabytkowych w tym wartości rynkowej pojazdów zabytkowych uszkodzonych w kolizji drogowej

Opinie techniczne przeprowadzonych zmian w pojazdach

Określanie zużycia paliwa pojazdów samochodowych i maszyn w warunkach drogowych-rzeczywistych (ustalenie normy zakładowej zużycia paliwa)

Opinie techniczne pojazdów, maszyn i środków trwałych dla celów likwidacyjnych.

Rzeczoznawcy:

 • Rzeczoznawcy Certyfikowani przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.
 • Rzeczoznawcy – Lista Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 • Rzeczoznawcy SIMP.
 • Rzeczoznawcy DEKRA POLSKA.