www.karmot.pl

menu

Stacja Kontroli Pojazdów Grybów

Stacja Kontroli Pojazdów Grybów

Nasza stacja uprawniona jest do wykonywania przeglądów technicznych następujących pojazdów:

  • A - motocykle i motorowery
  • B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów
  • T - ciągniki rolnicze
  • E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja (kat. ABT)
  • C - pojazdy przystosowane do zasilania gazem
  • D - pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
  • E - pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów